Boekrecensie 'Ik zocht Allah en vond Jezus'

13-08-2020
'Ik zocht Allah en vond Jezus' is je aandacht en tijd meer dan waard! | Blog: Stephanie
Wat als alles waarin je gelooft een leugen blijkt te zijn? Het overkomt de uit Pakistan afkomstige Nabeel Qureshi. De islam is het fundament van zijn leven. Maar hoe meer hij zich verdiept in zijn geloof en historische feiten onder de loep legt, hoe meer scheuren er in dat fundament komen. Het begint te wankelen en uiteindelijk blijft er niets van over. En dat doet ongelooflijk veel pijn.

In het boek ‘Ik zocht Allah en vond Jezus’ vertelt Nabeel het verhaal over zijn zoektocht naar de waarheid. De waarheid die hem veel heeft gekost, maar voor eeuwig heeft bevrijd!

Bekijk in de webshop


Aanraking met het christendom


Nabeel groeit op als praktiserend moslim in een liefdevol gezin. Familie en geloof zijn twee belangrijke pijlers in zijn leven. Het is niet altijd gemakkelijk voor Nabeel om als moslim op te groeien in de westerse wereld. Desondanks is zijn geloof alles voor hem. Het maakt hem tot wie hij is.

Als Nabeel op de universiteit studeert, raakt hij bevriend met een christen. Overtuigd als hij is van de islam, zet hij alles op alles om de waarheid hiervan te bewijzen aan zijn vriend. Andersom doet zijn vriend hetzelfde met het christendom. Allebei zijn overtuigd van hun eigen geloof, maar ze weten ook dat er maar één waarheid kan zijn. Ondanks veel overeenkomsten tussen de islam en het christendom zijn er fundamentele verschillen. Dat maakt dat als de islam waar zou zijn, het christendom een leugen is. En vice versa.

Nabeel begint de Bijbel te lezen en zich in het geloof van zijn vriend te verdiepen. Zijn doel is om onjuistheden te vinden, zodat hij voor eens en altijd kan uitsluiten dat het christendom de waarheid is. Dat idee is voor hem namelijk onverdraaglijk. Dan zou zijn geloof- zijn leven- een leugen zijn.


Het idee dat zijn eigen geloof - zijn leven - een leugen is, is onverdraaglijk.


Islam versus christendom


Vol overgave stort Nabeel zich op het vinden van antwoorden. Hij leest naast de koran veel andere geestelijke boeken die door moslims worden gebruikt. Historische en wetenschappelijke feiten legt hij naast elkaar. Hij neemt het leven van de profeet Mohammed onder de loep en leest kritisch de Evangeliën uit de Bijbel. Stukje bij beetje ontdekt hij dat de islam, zoals hij die altijd gekend heeft, niet klopt. Zowel de betrouwbaarheid van de koran als het leven van de profeet Mohammed is niet wat hem altijd is voorgehouden. Nabeels geloof in de islam wankelt, maar hij houdt er desalniettemin aan vast.

Hij wil niet geloven dat de Bijbel wél waar is, maar hoe meer hij deze waarheid ontkent, hoe sterker de feiten uit de Bijbel naar voren komen. Het is een zware, geestelijke strijd.


"Vandaag was mijn wereld ingestort. Ik lag in puin en ik zocht Allah.”


De waarheid


Naarmate de zoektocht van Nabeel vordert, bidt hij steeds intenser. Deze zoektocht gaat veel verder dan het bevestigen van de waarheid van de islam:

“Ik lag languit geknield in een islamitische gebedsruimte. Gebroken voor het aangezicht van God. Het raamwerk van mijn wereldbeeld en alles wat voor mij altijd vast had gestaan was in de afgelopen jaren langzaam afgebrokkeld. Vandaag was mijn wereld ingestort. Ik lag in puin en ik zocht Allah.”

Hoewel Nabeel uit de grond van zijn hart wenst dat de islam de enige ware godsdienst is, wil hij het wel weten als zijn geloof een leugen blijkt te zijn. Het gaat immers om zijn leven. Om de redding van zijn ziel!

“Ik wist honderd procent zeker dat God mijn kreten hoorde en dat Hij de sleutel naar mijn redding in handen had. Hij stond op het punt de deur naar zijn waarheid te openen. Ik wist dat het christendom zeer sterke papieren had. Het stond vast dat de historische Jezus had geproclameerd dat Hij God was. Dat heeft Hij bewezen door te sterven aan het kruis en op te staan uit de dood. Als Allah mij persoonlijk zou bevestigen dat Hij in feite de God van de Bijbel was, dan zou ik Hem, Jezus, aanvaarden als mijn Heer. Maar terwijl ik duizend doden stierf, hoopte ik ondanks alles dat Allah zich zou openbaren als de God van de islam. Anders zou de prijs te hoog zijn om te dragen.”

 Tot driemaal toe bevestigt de Heere Jezus in een droom dat Hij God is.


Net als veel moslims die met het Evangelie in aanraking komen, krijgt Nabeel dromen. Tot driemaal toe bevestigt de Heere Jezus in een droom dat Hij God is. Dat het christendom waarheid is. Desondanks blijft Nabeel zich er in eerste instantie tegen verzetten. Als een moslim zich bekeert tot het christendom, hangt daar een prijskaartje aan. Hij weet dat deze hoog is.

Nabeel zoekt troost in de koran waar hij naar Allah blijft zoeken, maar tevergeefs. Na veel worstelen breekt Nabeel en vindt hij uiteindelijk troost in de God van de Bijbel: Jezus.

Na een jarenlange zoektocht heeft Nabeel de waarheid niet alleen gevonden, maar ook volledig aanvaard!


Geschreven met een doel


Nabeel Qureshi benoemt drie doelen waarmee hij het boek ‘Ik zocht Allah en vond Jezus’ geschreven heeft:

- Het neerhalen van muren tussen moslims en niet-moslims.

- Het overdragen van feiten en kennis (aannemelijkheid van het christendom ten opzichte van de islam).

- Het schetsen van de enorme innerlijke strijd die moslims voeren met het evangelie en de obstakels waar zij mee te maken krijgen.


Aanbeveling boek 'Ik zocht Allah en vond Jezus'


'Ik zocht Allah en vond Jezus' is een bijzondere autobiografie van een moslim die zich tot het christendom bekeert. God is hard aan het werk met moslims, we leven in een tijd waarin moslims op massale schaal tot geloof komen. Bijzonder en aangrijpend. Toch denk ik dat veel westerse christenen niet goed begrijpen wat er precies onder hen leeft en speelt.

Naast het persoonlijke verhaal van Nabeel, is in het boek ‘Ik zocht Allah en vond Jezus’ ook veel feitelijke kennis uiteengezet. Het boek is opgesplitst in een aantal delen. Na elk deel is er een bijdrage door een expert geschreven.

Ik sluit me aan bij Lee Strobel (auteur) die over ‘Ik zocht Allah en vond Jezus’ het volgende zegt:
“Lees! En ervaar hoe God Nabeels verhaal gebruikt om het jouwe vorm te geven.”

Dit boek is je aandacht en tijd meer dan waard!
Terug naar overzicht
Bekijk 'Ik zocht Allah en vond Jezus'

Bekijk 'Ik zocht Allah en vond Jezus'

In het boek ‘Ik zocht Allah en vond Jezus’ vertelt Nabeel het verhaal over zijn zoektocht naar de waarheid.

Bestel voor 24,99