Boekrecensie 'Dromen en visioenen'

25-02-202024 x geraakt
In 'Dromen en visoenen' lees je over het werk van Jezus in het Midden-Oosten
In deze blog lees je meer over het boek Dromen en Visioenen van Tom Doyle en Greb Webster. De treffende getuigenissen in dit boek, lieten mij iets zien dat ik niet in het nieuws zie: het werk van Jezus in het Midden-Oosten.

De verhalen die je in dit boek leest zijn bijzonder, ontroerend en zelfs spannend. Maar veel meer dan dat: zijn ze echt. Geen verzinsels of toegevoegde fictie, maar pure realiteit!

Geen verzinsels of toegevoegde fictie, maar pure realiteit!


“In het Midden-Oosten is nooit goed nieuws”Over het algemeen word je niet vrolijk van het nieuws. Ik tenminste niet. Wereldwijd is er van alles gaande, maar het Midden-Oosten lijkt altijd een bron van spanning te zijn. Eén en al oorlog, terreur en dreiging en het lijkt er niet op dat het minder wordt. Integendeel. Laatst -toen de spanningen in het Midden-Oosten weer eens een hoogtepunt hadden bereikt- hoorde ik iemand zeggen: “er is nooit goed nieuws. Ik hoef dan ook niet te weten wat er gebeurt. Ik raak er alleen maar gedeprimeerd door.”

Als we van de media horen wat er in het Midden-Oosten allemaal gebeurt, is dat inderdaad verschrikkelijk en van deze feiten doen we niets af. Maar te midden van dit alles is er ook goed nieuws: de aanwezigheid van de Heere Jezus in het Midden-Oosten!

Jezus verschijntWellicht heb je er wel eens van gehoord: moslims die dromen over Jezus en Hem gaan zoeken waarna ze tot bekering komen. De schaal waarop dit gebeurt, is echter veel groter dan de meeste mensen vermoeden en de media ons laten weten. We leven in een tijd waarin nog nooit zoveel moslims tot geloof in Jezus zijn gekomen. Veel van deze bekeringen zijn begonnen met een droom of visioen waarin Jezus Zelf aan hen verscheen.

"Persoonlijk zou ik het boek iedereen aanraden""Persoonlijk zou ik het boek iedereen aanraden"


Naar schatting zijn er in de afgelopen tien jaar meer moslims tot bekering gekomen dan in de veertien eeuwen daarvoor! Er wordt dan ook wel gesproken over een enorme opwekking die gaande is en de moslimwereld op zijn kop zet. Oftewel: de echte revolutie die in het Midden-Oosten plaatsvindt, is de revolutie van Jezus.
 

De kern van Dromen en visioenen‘Ik ben gevonden door hen die Mij niet zochten, Ik heb Mij geopenbaard aan hen die niet naar Mij vroegen.’ (Romeinen 10:20)

Bovenstaande bijbeltekst is de kern van het boek ‘Dromen en visioenen’ (door Tom Doyle en Greb Webster, uitgave 2016). Niet in enkele plaatsen of landen komen moslims tot bekering, maar massaal komen ze tot het geloof in Jezus Christus. Deze mensen zijn vaak trouwe moslims die Jezus vanuit de Koran niet anders kennen dan als profeet, maar door een droom of visioen waarin Jezus aan hen verschijnt, ontstaat er een verlangen om Hem te zoeken en de waarheid te kennen.

Van strijders tot ‘onzichtbare’ vrouwenIn ‘Dromen en visioenen’ lees je over fanatieke moslimstrijders en trouwe moslima’s die de islam achter zich hebben gelaten om Jezus te volgen. Niet doordat zij Hem in eerste instantie hadden gezocht, maar doordat Jezus hén had opgezocht. Precies zoals het in Romeinen 10:20 staat beschreven: Ik ben gevonden door hen die Mij niet zochten, Ik heb Mij geopenbaard aan hen die naar Mij niet vroegen.

‘Dat is de tijd waarop ik vannacht Jezus gezien heb.’


De verhalen die in dit boek worden verteld, zijn stuk voor stuk getuigenissen van moslims die een bovennatuurlijke ervaring hebben gehad waarna zij tot geloof gekomen zijn. Wanneer een moslim christen wordt, zijn de gevolgen vaak ingrijpend. Hun leven neemt een drastische wending en vaak moeten ze hun nieuwe geloof met martelaarschap en de dood bekopen, maar hiertoe zijn ze van harte bereid.

OntroerendHet is ontroerend om te lezen hoe God door barricades heen werkt onder moslims, hoe sterk hun geloof en getuigenis is nadat ze tot bekering zijn gekomen. Zij hebben alles over voor Jezus. Ik denk dat we als westerse christenen in veel opzichten kunnen leren van ex-moslims die tot geloof zijn gekomen.

Uniek verhaal uit 'Dromen en visioenen'De onderstaande passage geeft een goed beeld van de schrijfstijl en de type verhalen uit het boek:

Nasreen lag stil en probeerde haar adem weer onder controle te krijgen. De krachtige, vriendelijke Man was maar een enkele seconde in haar droom verschenen, maar Hij was er weer! Ze had zijn liefde weer overal om zich heen gevoeld. Ze draaide haar hoofd om en keek hoe laat het was. De wekker gaf 3.13 uur aan. Morgen moet ik Rima hiernaar vragen, dacht ze bij zichzelf.

‘Nasreen, ik heb er vaak voor gebeden dat je Jezus weer zou zien in je dromen. Iedere nacht zet ik de wekker op mijn mobiel zodat ik daarvoor kan bidden.’ Peinzend keek Nasreen naar het computerscherm. ‘En hoe laat had je afgelopen nacht je wekker gezet, Rima?’

‘En hoe laat had je afgelopen nacht je wekker gezet, Rima?’‘En hoe laat had je afgelopen nacht je wekker gezet, Rima?’


‘Dat is juist zo vreemd. Meestal zet ik hem op drie of vier uur, maar om een of andere reden bleef ik gisteravond aan de tijd van 3.13 denken.’ Rima was even stil en leunde naar voren omdat ze dacht dat ze tranen in Nasreens ogen zag glinsteren. ‘Gaat het wel?’ Nasreen had moeite met ademen. ‘Dat is de tijd waarop ik vannacht Jezus gezien heb.’

AanbevelingPersoonlijk heb ik de verhalen die in dit boek geschreven staan, ervaren als een ‘reminder’ dat God alles in de hand heeft. Juist in landen waar het moeilijk is om met Gods woord in aanraking te komen, grijpt God in - en wel op een manier die niemand kan tegenhouden.

Persoonlijk zou ik het boek iedereen aanraden. Het is een bemoediging om te lezen hoe Jezus Zijn Kerk uitbreidt, dwars door alles heen. Is dat geen goed nieuws?

Je kunt het boek 'Dromen en visoenen' bestellen via onze webshop. (40 procent van de aanschafprijs gaat direct naar ons werk!)

Door: Stephanie

Stuur mij verhalen via de e-mail
Terug naar overzicht
Bestel 'Dromen en visoenen'

Bestel 'Dromen en visoenen'

Lees de indrukwekkende verhalen en ontdek hoe de Heere Jezus werkt onder moslims.

Bekijk in de webshop
24 keer geraakt