Bid voor christenen in Afghanistan

17-08-2021122 x geraakt
"Wereldwijd wordt meegeleefd met de schrijnende situatie in Afghanistan", zegt André van Grol (directeur SDOK).

De situatie in Afghanistan is op het moment bijzonder chaotisch en spannend, iedere dag zijn er nieuwe ontwikkelingen en zorgen. Hoe zit het met de christenen in dit streng-islamitische land, dat op de tweede plaats staat als het gaat om christenvervolging?

In Afghanistan was een kleine gemeenschap van christenen die in kleine huiskerken bij elkaar kwam. Zij lopen op dit moment groot gevaar omdat zij een volgeling van Christus zijn (geworden). In de ogen van de Taliban zijn zij ‘ongelovigen’ die de dood verdienen. Nu de Taliban het weer voor het zeggen heeft, is de kans groot dat vervolging in de komende tijd steeds zal toenemen. Veel van hen vrezen voor hun leven.

"God zal ons hier doorheen helpen."


“Onze contacten in Afghanistan spreken christenen die zeggen: ‘Luister, God heeft ons hier geplaatst; Hij zal ons ondersteunen, Hij zal ons hier doorheen helpen'", vertelt Todd Nettleton van onze zusterorganisatie in Amerika. "Ze kiezen ervoor om te blijven, om zowel een getuige als een dienaar van het Evangelie te zijn, ondanks de kosten."

"Waar wij ons onmachtig voelen, mogen we bidden."


Hoe kunnen we nu het beste meeleven met onze Afghaanse broeders en zusters? Door gebed! Waar een land gesloten lijkt en wij ons onmachtig voelen om iets te doen, mogen we bidden tot de Heere der Heren en Koning der Koningen die alle macht in handen heeft.

Onderstaande gebedspunten zijn aangereikt door onze contactpersonen, bid u mee?

1. Bid voor Gods bescherming
De Taliban is actief op zoek naar iedereen die zich niet wil onderwerpen aan de sharia (de islamitische wet). Veel christenen zitten ondergedoken, houden zich schuil op een andere locatie of proberen het land te ontvluchten. Vraag de Heere of Hij zich aan hen wil laten kennen als de Goede Herder die zorgt voor zijn schapen.

2. Bid voor wijsheid
Sommige Afghaanse christenen voelen zich geroepen om in hun land te bijven om ‘zout en licht’ te zijn. Zij zijn zich bewust van het gevaar en de vervolging die dat met zich meebrengt. Bid om wijsheid en moed zodat zij het Evangelie kunnen blijven delen met hun landgenoten.

3. Bid voor onderlinge steun
Gelovigen in Afghanistan moeten hun geloof vaak geheim houden, zelfs voor familieleden. Bid dat God elke Afghaanse gelovige zal helpen om persoonlijk, telefonisch of op andere manieren in contact te staan met ten minste één andere gelovige. Bid dat God hen eraan zal herinneren dat ze niet alleen zijn, maar deel uitmaken van het wereldwijde lichaam van Christus.

4. Bid om veiligheid voor wie vlucht
Bid dat God zorgt voor degenen die zich door God geleid voelen om Afghanistan te verlaten en bid dat Hij in hun behoeften zal voorzien op hun nieuwe locatie.

5. Bid dat moslims Jezus ontmoeten
Bedenk dat Gods Koninkrijk niet van deze wereld is. Ook al heeft de Taliban nu de (aardese) macht in Afghanistan, de Geest van God is nog steeds machtig om te werken in het land. Veel Afghanen verlangen naar vrede in hun land en in hun leven. Bid dat zij de Jezus Christus mogen ontdekken als hun Redder en Vredevorst. Bid in het bijzonder voor de Taliban; dat God hun hart aanraakt en hen tot bekering brengt.

6. Bid voor christenen die zich inzetten
Bid om zegen voor een ieder die zich nu inspant om hulp en zorg te bieden aan Afghaanse broeders en zusters. Er wordt gewerkt aan veilige opvang, voedsel en pastorale zorg. Bid voor geopende deuren en Gods goedgunstigheid zodat iedereen die hulp nodig heeft bereikt zal worden.

Terug naar overzicht
Moedige christenen hebben jouw hulp nodig.

Moedige christenen hebben jouw hulp nodig.

Dankzij jouw gift kunnen we hen praktische steun en veilige opvang bieden.

Draag bij!
122 keer geraakt