Bedreigd en vernederd, maar niet verslagen

16-06-202224 x geraakt
David* is een zachtmoedige man en woont in Bangladesh. Enkele jaren geleden komt hij samen met zijn gezin tot geloof. Dat blijft niet onopgemerkt in het dorp waar ze wonen. “Voor een tribunaal van dorpsgenoten hebben ze mij bedreigd en vernederd,” vertelt hij. “Ze dwongen mij voor de camera mijn geloof af te zweren. Ik weigerde.”

De haat tegen het gezin wordt groter. Op een dag wordt Sarah, zijn dochter, op weg naar huis gedwongen om drugs in te nemen. Even later wordt ze wakker op een onbekende plek. Ze is ontvoerd, krijgt weinig eten en wordt geslagen. “Ze dwingen haar op te schrijven dat ze vrijwillig weggegaan is en dat ik als haar vader weer moslim moet worden.”

“Ze wilden dat ik weer moslim zou worden,
maar ik kan mijn God toch niet verloochenen?”

“Zes maanden lang waren wij Sarah kwijt. Mijn vrouw raakte depressief en ik werd overmand door schuldgevoelens en verdriet.” Terwijl David praat, lees ik in zijn ogen een mengeling van verdriet en  groot geloofsvertrouwen .

Even wordt het hem te veel. “Ze wilden dat ik weer moslim zou worden, maar ik kan mijn God toch niet verloochenen? Hij is mijn Zaligmaker en vergaf ál mijn zonden.” Er valt een stilte waarin we elkaar aankijken. Ik moet denken aan de volgende woorden: Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld.

Afschuwelijke periode


Zijn dochter Sarah komt binnen samen met een jongetje van ongeveer vier jaar. Ze begint te vertellen over die afschuwelijke periode: “Zes maanden werd ik op een geheime plek vastgehouden, mishandeld en seksueel misbruikt. Soms was ik angstig, maar ik was bereid mijn leven te offeren voor Christus en ik ervoer Zijn aanwezigheid.” De ontvoerders dreigden haar meermaals te vermoorden en te begraven, zodat ze onvindbaar zou zijn voor haar ouders.

“Op een dag kreeg ik onverwachts een telefoon in handen. Hiermee kon ik mijn vader een berichtje sturen. Uiteindelijk werd ik gevonden en kon ik naar huis.”
In de periode van haar gevangenschap, raakt Sarah zwanger van een van haar ontvoerders. Ze krijgt een zoon en besluit hem Daniël te noemen. Vol trots kijkt ze naar haar kleine jongen die op haar schoot zit.

Vreugde in Jezus


Ondanks de traumatische ervaringen, is ze niet verbitterd. Sarah is vastbesloten het Evangelie te blijven delen in haar omgeving. Ook David heeft opnieuw vreugde in Jezus gevonden. Hij hoopt een kerkje te bouwen op zijn land, zodat hij anderen kan blijven vertellen over de vrede die alleen God geeft.


“We bidden dat mijn kleinzoon net zo’n sterk geloof mag
 hebben als zijn naamgenoot in de Bijbel"

Ik hoor mezelf vragen: “Waar zullen we voor bidden?” Sarah's antwoord ontroert mij: “Bid dat ik aan kinderen de blijde boodschap door mag geven. Bid dat mijn zoontje net zo’n sterk geloof mag hebben als zijn naamgenoot in de Bijbel.”

Wereldwijd verbonden


Deze broeder en zuster van ons hebben geleden en houden mij een spiegel voor. Hoe blijf ik overeind staan in tijden van tegenstand, van vervolging? En kan ik dan blijven getuigen van Zijn goedheid en Zijn trouw?
Met elkaar vouwen we onze handen en richten we ons tot God. Wereldwijd verbonden door Hem.

 Kees den Bok, bestuurslid SDOK

*Vanwege de veiligheid hebben we de namen van David en Sarah gefingeerd


Beluister dit verhaalIn de 47e editie van onze podcast De Stem neemt Kees den Bok je mee in de indrukwekkende verhalen van David, Sarah en andere christenen uit Bangladesh.


Open de podcastVervolging in BangladeshBangladesh is een islamitisch land met een kleine, kwetsbare kerk. Hoewel er godsdienstvrijheid is, hebben christenen weinig vrijheid om het Evangelie te delen en krijgen ze regelmatig met vervolging te maken. Steeds vaker worden kerkgebouwen aangevallen en vernield.

De tegenstand is het grootst wanneer moslims tot bekering komen. Deze christenen krijgen vaak te maken met sociale uitsluiting, zij worden verstoten door hun familie en buitengesloten van de lokale dorpsgemeenschap.  Daarnaast worden christenen soms ontslagen en niet meer ingehuurd als dagarbeider. Ook evangeliseren wordt niet geaccepteerd. Wanneer een christen toch het Evangelie deelt, kan dat leiden tot fysiek geweld en (doods)bedreigingen.
Terug naar overzicht
Ontdek meer over Bangladesh

Ontdek meer over Bangladesh

In onze podcast neemt Kees den Bok je mee in de indrukwekkende verhalen van David, Sarah en andere christenen uit Bangladesh.

Open podcast De Stem
24 keer geraakt