Abdiwelli: martelaar voor Jezus

05-07-2024
Hoe meer Abdiwelli uit Kenia in de Bijbel leest, hoe meer hij ervan gaat houden. Na vele discussies met zijn christelijke vriend geeft hij zijn leven over aan Jezus.

Wanneer zijn medestudenten ervan horen dat hij de islam heeft verlaten, beschouwen ze hem als 'gevaarlijk'. "Ik werd geslagen", vertelde Abdiwelli. "Ze keerden zich tegen mij. Mijn leven was in gevaar."

Hartstocht


Ondanks brute mishandelingen en doodsbedreigingen, geeft Abdiwelli zich op voor een bijbelschool en wijd zijn leven aan het verkondigen van het Evangelie. Abdiwelli's werk voor het Koninkrijk groeit. Maar zijn hartstochtelijke preken wekken vijandigheid binnen de Somalische gemeenschap waar hij toe behoort.

Op 7 februari 2019 wordt hij aangevallen. Midden op straat wordt hij doodgeschoten.

Zegenvierende God


Abidiwelli’s vrouw Helen is niet verbaasd over zijn dood. Er waren al meerdere moordpogingen geweest. Ze reageert: “We hebben een zegenvierende God en we weten dat Hij zal overwinnen in deze situatie.”

Wanneer Helen jaren later terugkeert naar de stad waar haar man is vermoord, is ze verbaasd om te horen dat Abdiwelli’s verhaal bij iedereen bekend is. “Elke Somaliër heeft zijn getuigenis gehoord”, wordt er gezegd. Vele Somaliërs wereldwijd komen tot geloof na het horen van Abdiwelli’s getuigenis.

Veel vrucht


“Als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht”, zegt Jezus. “Wie zijn leven liefheeft, zal het verliezen, en wie zijn leven haat in deze wereld, zal het behouden tot het eeuwige leven” (Johannes 12:24-25).

 Dank jij mee voor het getuigenis van martelaren als Abdiwelli? Bid dat hun verhaal velen op Jezus zullen wijzen.
Medewerker aan het woord:
Om over na te denken:

'​'Wat sterft, draagt vrucht'. Jezus geeft ons hierin een voorbeeld ter navolging. Wat in jouw leven moet nog sterven om vrucht te kunnen dragen?

- Marijke
Terug naar overzicht