Kinderen in de vervolgde kerk

Kinderen in de vervolgde kerk
Vervolging heeft impact op kinderen
Vervolging heeft impact op kinderen. Op jonge leeftijd worden ze geconfronteerd met geweld, angst en eenzaamheid. Wij rusten de nieuwe generatie toe en geven kinderen hoop voor de toekomst. Ook geven wij steun aan de gezinnen waar deze kinderen deel van uit maken.

Dit doen we bijvoorbeeld op de volgende manieren:

Onderwijs
Er zijn kinderen die, omdat ze christen zijn, niet welkom zijn op de plaatselijke school. SDOK maakt het mogelijk dat kinderen toch onderwijs kunnen volgen.

Wij rusten de nieuwe generatie toe en geven kinderen hoop voor de toekomst.


Toerusting
Er zijn landen waar christelijke kinderen eenzaam zijn, soms zelfs worden gepest. We rusten deze kinderen op verschillende manieren toe.

Opvang
Soms moeten gezinnen onderduiken vanwege de dreiging. We vangen deze gezinnen op en geven daarbij ook zorg aan kinderen. Het komt ook voor dat kinderen één of beide ouders is kwijtgeraakt. Ook dan zorgen we voor opvang.

Noodhulp
Ook kinderen zijn soms slachtoffer van aanslagen. We geven wanneer nodig medische en praktische hulp.

Steun dit werk met een gift