Meldpunt vervolging Nederland

Meldpunt vervolging Nederland

Gave, SDOK en Open Doors starten meldpuntChristelijke vluchtelingen krijgen in Nederland geregeld te maken met discriminatie. Gave, Open Doors en SDOK willen met een nieuw meldpunt de omvang van dit probleem in kaart brengen en slachtoffers verder helpen. Het meertalige meldpunt is zowel voor asielzoekers als voor statushouders.

“Christenen met een migrantenachtergrond hebben geregeld te maken met discriminatie”, aldus SDOK-directeur André van Grol. “Het gaat niet alleen om tegenstand en bedreiging vanuit familie of vanuit dezelfde etnische groep, maar bijvoorbeeld ook over sociale uitsluiting en pesterijen.

“Christenen met een migrantenachtergrond hebben geregeld te maken met discriminatie”


Angstcultuur
Tot op heden werden vervolgingsgerelateerde meldingen nog niet geregistreerd. “Geluiden gaan een eigen leven leiden en wakkeren een mogelijke angstcultuur aan. Met dit meldpunt willen we dat voorkomen en zicht krijgen op de werkelijke omvang van het probleem”, aldus Van Grol.

Door dit meldpunt wordt niet alleen de omvang van dit probleem in kaart gebracht, maar worden ook de slachtoffers geholpen of doorverwezen naar hulpverlenende instanties. Gave en SDOK zullen daartoe gezamenlijk meldingen oppakken en afhandelen. Ook willen de organisaties bewustwording over (de oorzaken van) dit probleem op gang brengen.

Ook in Nederland
SDOK is vanuit haar missie voluit betrokken bij het meldpunt. André van Grol: “Wij staan wereldwijd naast christenen die te maken hebben met vervolging. Het spreekt vanzelf dat we onze expertise ook willen inzetten voor christenen die in Nederlandse context met tegenstand te maken hebben. Het meldpunt is te vinden op www.meldpunt.gave.nl en is beschikbaar in het Nederlands en Engels. Binnenkort komt het beschikbaar in meerdere talen.  


Ga naar het meldpunt