Klacht indienen

Bent u niet tevreden over onze werkwijze of onze communicatie?
U kunt dit aan ons laten weten door een klacht in te dienen via het formulier op deze pagina of telefonisch via ons secretariaat.
Klachtenprocedure
Heeft u een klacht over onze organisatie of werkwijze? Dat vinden we erg vervelend. Wanneer u een klacht indient, zullen we deze intern bespreken en zo goed mogelijk afhandelen. Hieronder leest u wat er met uw klacht gebeurt.

Binnen tien werkdagen ontvangt u een reactie van een van onze medewerkers, een afdelingsmanager of de directeur. Is uw klacht niet naar tevredenheid afgehandeld, dan kunt u dit aangeven. Uw klacht zal dan opnieuw in behandeling genomen worden. Blijft de afhandeling door medewerkers van SDOK onbevredigend, dan kunt u zich wenden tot het bestuur van SDOK. De contactgegevens worden daartoe door ons secretariaat verstrekt.
Ik wil een klacht indienenWe verwerken de bovenstaande gegevens volgens ons privacybeleid.