Het verhaal van Asia Bibi

Christen uit Pakistan nog steeds in dodencel

Asia Bibi uit Pakistan werd in 2009 opgepakt, beschuldigd van blasfemie en ter dood veroordeeld. Sinsdien zit ze vast in Pakistan.

Waarom zit Asia Bibi gevangen?

Asia Bibi werkte samen met tien moslimvrouwen op het land en bood de andere vrouwen water aan. Die weigerden omdat dit door een christen was aangeraakt en daardoor onrein zou zijn. Asia zei toen: “Ik geloof in Jezus Christus, die voor de zonden van de mensheid aan het kruis stierf. Wat deed jullie profeet Mohammed om de mensheid te redden?”

Asia Bibi zat sinds 2009 in de cel. Op 7 november 2010 werd ze veroordeeld tot de dood door ophanging vanwege ‘blasfemie tegen de profeet Mohammed’.

Op 31 oktober 2018 werd Asia Bibi vrijgesproken. Na hevige protesten van fanatieke moslims uit Pakistan, heeft de regering aangegeven de zaak te willen herzien. Dat zou betekenen dat Asia Bibi voorlopig vast blijft zitten.

Lees hier het meest actuele nieuws over Asia Bibi.

Actueel nieuws

Brieven uit de gevangenis

In een van de brieven die Asia Bibi vanuit de gevangenis stuurde, schrijft ze aan haar man en kinderen:

“Mijn lieve Ashiq, mijn lieve kinderen. Jullie hebben te maken met een enorme beproeving. Ik weet niet wanneer ze me gaan ophangen, maar maak je geen zorgen. Mijn geliefden, ik zal mijn executie met opgeheven hoofd tegemoet gaan, zonder vrees. Want ik zal bij onze Heere zijn."

Lees meer uit Asia’s brieven