Feest in Qaraqosh

leestijd 1 min

Dank God dat er weer Palmpasen gevierd is in de Iraakse stad Qaraqosh, voor het eerst sinds 2014.

De meeste christenen waren gevlucht voor IS. Afgelopen zondag vierden duizenden mensen Palmpasen, zwaaiend met palm- en olijftakken en luid zingend. Daarna was er een openluchtdienst op het plein van de Sint Johannes Kerk. De 25-jarige Andraws moest vluchten omdat hij en zijn familie weigerden hun geloof in Jezus te verloochenen. Tweeëneenhalf jaar waren ze ontheemd. “Door alles wat ons overkwam, was het alsof God en Jezus niet bestonden. Maar vandaag zijn we hier weer, door Jezus, omdat we op Hem hoopten.”

Bron en foto: EO

Terug naar overzicht