Vacature: voorzitter van bestuur

18-01-2019
Het bestuur van SDOK bestaat uit vijf leden en draagt eindverantwoordelijkheid voor de activiteiten van SDOK. Dit doet het bestuur door het beleid van SDOK vast te stellen en toezicht te houden op de uitvoering ervan. Het bestuur vergadert vier keer per jaar, meestal op het kantoor van SDOK in de buurt van Gorinchem.

Profiel
Met betrekking tot de algemene bestuurlijke kwaliteiten wordt van de nieuwe voorzitter verwacht dat hij of zij:

• aantoonbare leidinggevende en/of bestuurlijke kwaliteiten en ervaring inbrengt;
• vanuit een persoonlijke christelijke geloofsovertuiging voluit de missie en visie en doelstellingen van SDOK
draagt en bevordert;
• over brede en actuele kennis beschikt van de sociaal-maatschappelijke, politieke en levensbeschouwelijke
kaart van Nederland;
• actief deel uitmaakt van de christelijke kerk c.q. geloofsgemeenschap waartoe hij of zij behoort;
• een duidelijke en Bijbelse visie heeft op vervolging en
• een sparring partner is voor de directeur en hem waar nodig kan ondersteunen in de relatie met alle
stakeholders.

Wat u ontvangt
U wordt deel van een betrokken bestuur van een professionele organisatie met prachtige projecten en gepassioneerde medewerkers. U krijgt de mogelijkheid om contactpersonen uit het internationale netwerk te ontmoeten en om vervolgde christenen in hun eigen land te bezoeken.

Lidmaatschap van ons bestuur betreft een vrijwilligersfunctie met de mogelijkheid tot een vergoeding van gemaakte onkosten.

Huidige samenstelling bestuur
Op dit moment is ons bestuur als volgt samengesteld:
• drs. A.Th. van Olst (voorzitter)
• dhr. C.P.  den Bok (secretaris)
• drs. RA W. van Ginkel (penningmeester)
• drs.  D. Alblas
• mw. H.C.M. Nieuwenhuijse – Thijsen

Bestuursleden worden benoemd voor een termijn van vier jaar en kunnen maximaal twee keer herbenoemd worden voor een volgende termijn.

Meer informatie
Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met een van de leden van de benoemingscommissie, mw. H.C.M. Nieuwenhuijse - Thijsen (0113-501069) of dhr. C.P. den Bok (0184-416074), of met de directeur van SDOK, dhr. A.F. van Grol (0183-561186).

Sollicitatieprocedure
Wij zien uw motivatie en CV graag uiterlijk 2 februari tegemoet. U kunt deze richten aan de heer A.F. van Grol en toesturen via info@sdok.nl.

Kort na genoemde sluitingsdatum zullen met potentiële kandidaten verkennende gesprekken worden gevoerd. Deze gesprekken staan gepland op DV 6 en 7 februari.
Terug naar overzicht