Vervolging: kans of bedreiging?

9 november 2018 | Symposium voor predikanten en kerkelijk werkers

Op 9 november organiseert SDOK een symposium voor predikanten, kerkenraadsleden, studenten theologie en kerkelijk werkers.
Toegang is gratis (inclusief lunch).  
 
Reserveer een gratis stoel

Thema | Kansen voor het Evangelie

We zien regelmatig dat juist op plaatsen waar vervolging is, de kerk groeit. Denk aan landen als China, Iran en India. Ook zegt Paulus dat zijn gevangenschap tot bevordering van het Evangelie heeft gediend. (Fil. 1: 12) Dit roept de vraag op: is vervolging alleen maar een bedreiging?

De bovenstaande gedachte passen we tijdens het symposium toe op de Nederlandse situatie. Als kerk komen we steeds meer in de marge. Is het verlies wanneer de druk op het christelijk getuigenis binnen het publieke domein groter wordt, of biedt het juist kansen?

Petr Jasek | Hoofdspreker

Hoofdspreker op het symposium is de Tsjechische Petr Jasek. Jasek, voormalig regiodirecteur Afrika van een zusterorganisatie van SDOK. Petr kwam begin vorig jaar vrij nadat hij ruim een jaar gevangen had gezeten in Sudan, waar hij zijn cel moest delen met IS-strijders die hem martelden.

Op 9 november vertelt Petr hoe de Heere deze tijd gebruikte voor Zijn Koninkrijk en hoe veel medegevangenen tot geloof kwamen.

Sprekers

Naast de hoofdspreker Petr Jasek, leveren de onderstaande predikanten een bijdrage aan het symposium:

Kansen voor Nederland - ds. Anne van Olst
Paulus schrijft in zijn brieven dat het Evangelie niet ondanks, maar juist dankzij lijden en vervolging wordt verkondigd. Blijkbaar groeit In tijden van vervolging de kerk. Wat heeft dit te betekenen voor de kerk in Nederland?

Vervolging in Pakistan - ds. Luite-Harm Kooij
Begin 2018 reisde Luite-Harm Kooij samen met SDOK naar Pakistan. Hij ontmoette christenen die ernstig lijden. Wat heeft hij ontdekt?

Praktische informatie

Thema: Vervolging: kans of bedreiging?
Locatie: De Schakel, Nijkerk
Datum: vrijdag 9 november
Tijd: 10:30 t/m 15:30 (inclusief lunch)

Toegang is gratis, aanmelden is (vanwege catering) noodzakelijk
Reserveren kan via deze link. U mag een introduceé meenemen.

PE punten
Predikanten binnen de PKN kunnen aan dit symposium deelnemen in het kader van studieverlof onder eigen regie binnen de PE. Kijk hier voor meer informatie.