Vervolging: kans of bedreiging?

9 november 2018 | Symposium voor predikanten en kerkelijk werkers

Op 9 november organiseert SDOK een symposium voor predikanten, kerkenraadsleden, studenten theologie en kerkelijk werkers.
Toegang is gratis (inclusief lunch).  Aanmelden is verplicht.
 
Aanmelden

Thema | Vervolging: kans of bedreiging?

We zien regelmatig dat juist op plaatsen waar vervolging is, de kerk groeit. Denk aan landen als China, Iran en India. Ook zegt Paulus dat zijn gevangenschap tot bevordering van het Evangelie heeft gediend. (Fil. 1: 12) Dit roept de vraag op: is vervolging alleen maar een bedreiging?

De bovenstaande gedachte passen we tijdens het symposium toe op de Nederlandse situatie. Als kerk komen we steeds meer in de marge. Is het verlies wanneer de druk op het christelijk getuigenis binnen het publieke domein groter wordt, of biedt het juist kansen?

Programma & sprekers

Ervaringen uit de gevangenis - Petr Jasek (Tsjechië)
Petr Jasek uit Tsjechië zat kortgeleden een jaar in een Sudanese gevangenis, waar hij werd gemarteld door IS-sympathisanten. Hij vertelt hoe de Heere deze tijd gebruikte voor Zijn Koninkrijk.

Kansen voor Nederland - ds. Anne van Olst
Paulus schrijft in zijn brieven dat het Evangelie niet ondanks, maar juist dankzij lijden en vervolging wordt verkondigd. Blijkbaar groeit In tijden van vervolging de kerk. Wat heeft dit te betekenen voor de kerk in Nederland?

Vervolging in Pakistan - ds. Luite-Harm Kooij
Begin 2018 reisde Luite-Harm Kooij samen met SDOK naar Pakistan. Hij ontmoette christenen die ernstig lijden. Wat heeft hij ontdekt?

Praktische informatie

Thema: Vervolging: kans of bedreiging?
Locatie: De Schakel, Nijkerk
Datum: vrijdag 9 november
Tijd: 10:30 t/m 15:30 (inclusief lunch)

Toegang is gratis, aanmelden is verplicht.
Aanmelden kan via deze link.

PE punten
Predikanten binnen de PKN kunnen aan dit symposium deelnemen in het kader van studieverlof onder eigen regie binnen de PE. Kijk hier voor meer informatie.