Geef voor christenen in Nigeria

Fijn dat je vervolgde christenen wilt steunen met een gift!

Wil je iets doen voor vervolgde christenen in Nigeria? Doneer €5.
Hieronder lees je wat we met jouw gift gaan doen.

Doneer voor christenen in Nigeria (iDeal)
(Natuurlijk is een hogere gift ook van harte welkom!)

Wat doen we met je gift?Steun aan kinderen

Door het geweld van islamitische groeperingen zoals Boko Haram, zijn veel kinderen één of beide ouders verloren. SDOK steunt kinderen, met opvang en onderwijs.

Herbouw van kerken en huizen

Regelmatig worden christelijke dorpen in het noorden van Nigeria overvallen en soms verwoest. SDOK draagt bij aan herbouw van huizen en kerken, en waar mogelijk staan we klaar om gevluchte christenen steun te geven.

Steun aan weduwen

Afgelopen jaren zijn duizenden christelijke mannen vermoord omdat ze weigerden Jezus te verloochenen. SDOK steunt de achtergebleven weduwen met praktische hulp.

Toerusting van evangelisten

In Noord-Nigeria is de meerderheid van de bevolking moslim. Christenen, onder wie ex-moslims, zijn bereid om in deze gevaarlijke gebieden het Evangelie te verspreiden. SDOK rust deze christenen toe met Bijbels onderwijs.Wil je iets doen voor vervolgde christenen in Nigeria? Doneer €5.
(Ook een hogere gift is natuurlijk van harte welkom!)

Geef voor christenen in Nigeria"De steun van SDOK laat ons zien dat God voorziet in alle omstandigheden!”
(Christen uit Nigeria)