Geef voor Nigeria

Fijn dat je vervolgde christenen wilt steunen met een gift!

Doneer voor christenen in Nigeria (iDeal)
(Iedere gift is van harte welkom!)

Wat doen we met je gift?Door het geweld van islamitische groeperingen zoals Boko Haram, zijn veel kinderen één of beide ouders verloren. SDOK steunt kinderen, met opvang en onderwijs.

Regelmatig worden christelijke dorpen in het noorden van Nigeria overvallen en soms verwoest. SDOK draagt bij aan herbouw van huizen en kerken, en waar mogelijk staan we klaar om gevluchte christenen steun te geven.

Afgelopen jaren zijn duizenden christelijke mannen vermoord omdat ze weigerden Jezus te verloochenen. SDOK steunt de achtergebleven weduwen met praktische hulp.

In Noord-Nigeria is de meerderheid van de bevolking moslim. Christenen, onder wie ex-moslims, zijn bereid om in deze gevaarlijke gebieden het Evangelie te verspreiden. SDOK rust deze christenen toe met Bijbels onderwijs.Doneer voor christenen in Nigeria"De steun van SDOK laat ons zien dat God voorziet in alle omstandigheden!”
(Christen uit Nigeria)