Collecteer voor vervolgde familieleden

Collectedoel voor kerken | Biddag 2019

Vervolging is ook afgelopen jaar toegenomen.
Duizenden christenen zitten gevangen, worden ernstig mishandeld of moeten vluchten vanwege hun geloof.

Uw gemeente kan een bijdrage geven. Op deze pagina vindt u meer informatie en verschillende downloads.

Vervolging neemt toe!

Vervolging neemt toe!
Wereldwijd hebben christenen te maken met vervolging. Neem Tayo (71) uit Nigeria. Hij moest vluchten voor terreurgroep Boko Haram en raakte alles kwijt. Tayo en zijn gezin ontvingen een klein startkapitaal waarmee ze een palmolie-productiebedrijfje konden beginnen. “Dit is niet zoals ik me mijn oude dag had voorgesteld, maar God helpt ons. De steun van SDOK laat ons zien dat God voorziet in alle omstandigheden!”

Wat doen we met uw bijdrage?
U kunt als gemeente hier een bijdrage aan leveren door een collecte voor vervolgde christenen zoals Tayo te bestemmen.  Wij besteden uw bijdrage bijvoorbeeld aan vervolgde christenen die in noodsituaties verkeren.
Via medische hulp, opvang en pastorale zorg moedigen we broers en zussen aan om Christus te blijven volgen.

Materiaal & downloads

Powerpoint-presentatie

Artikel voor kerkblad en/of website

Gebedspunten voor tijdens de biddag-dienst

In dit document vindt u andere tips waardoor u het thema 'vervolging' op en rond biddag kunt vormgeven.

Overmaken van de collecte

Uw gift kunt u overmaken op :

ovv: Biddag 2019
IBAN: NL 76 INGB 0000249300
t.n.v. Stichting De Ondergrondse Kerk
Heeft u een vraag over biddag 2019?


We verwerken de bovenstaande gegevens volgens ons privacybeleid.